Ban lãnh đạo
 • Liêu Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01656789000
  • Email:
   leduy@tentinh.gov.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều