Ban lãnh đạo
 • Vi Quốc Huân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nguyena.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Mai Văn Hiển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0987656789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều