Thông tin chi tiết:
Vi Quốc Huân
Hiệu trưởng Vi Quốc Huân
Ngày tháng năm sinh 01/08/1962
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Quản Lý
Địa chỉ
Điện thoại 0914097000
Email nguyena.tentruong@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều